pondelok 19. marca 2012

Banícke motívy v stredovekom európskom umení

Hoci banícke motívy nie sú v dobových stredovekých dokumentoch príliš rozšírené, predsa sa s nimi môžeme stretnúť v niekoľkých zdrojoch stredoeurópskej proveniencie. Tieto dokumenty sú okrem textovej časti často doplnené aj ilustráciami, ktoré sú dnes pre nás vzácnym zdrojom informácií o baníckej a hutníckej činnosti v minulosti. Špecifickým prameňom sú umelecké diela ako oltárne obrazy či vitráže okien v sakrálnych stavbách, ktoré nachádzame v Nemecku (Freiburg), Rakúsku  a Taliansku (Južné Tirolsko). 
V nasledujúcom článku prinášam prehľad zaujímavých stredovekých vyobrazení baníckej, resp. hutníckej činnosti, ktoré môžeme datovať v rozmedzí od prvej polovice 14. storočia po prvú tretinu 16. storočia. 

Obr. 1: Detail z vitráže gotickej katedrály vo Freiburgu, prvá polovica 14. storočia. Kľačiaci baník kladivkom dobýva zlatú rudu. 

Obr. 2: Baníci posielajú vyťažené zlato na povrch. Detail z vitráže gotickej katedrály vo Freiburgu, prvá polovica 14. storočia. 

Obr. 3: Baník pri dobývaní zlata. Detail z vitráže gotickej katedrály vo Freiburgu, prvá polovica 14. storočia. 

Obr. 4: Kresba z francúzskej knihy "Dvanásť žien rétoriky" (2. pol. 15. storočia) od neznámeho autora. Na alegorickej scéne je zobrazená žena dobývajúca drahokamy, ktorými následne obohacuje knihy ležiace pri jej nohách. Nástroje (kladivko, lopata) aj odev ženy sú zobrazené tak, ako skutočne vyzerali v 2. polovici 15. storočia. 


Obr. 5: Výjav z rušného pracovného dňa pri ťažbe v baniach (Wolfegg Hausbuch,1480) od ilustrátora Erharda Reuwicha.Obr. 6: Ulrich von Kalbe: Bergbüchlein (1505). Práca baníkov

Obr. 7: Výjav z baníctva (koniec 15. storočia). Muž kope rudu čakanom, ďalší muž vydobytú rudu nazbieral lopatou do noše. Z noše následne rudu presýpa do mechu, ktorý drží mladá žena.  

Obr. 8: Získavanie drahokamov v rieke a podzemí, zobrazené v encyklopédii De proprietatibus rerum (O povahe vecí), 15. storočie.

Obr. 9: Baníci pri práci (De proprietatibus rerum ).


Obr. 10: Sv. Daniel dáva pokyny baníkom (1500-1510) - výjav z oltáru v Bluhnbach v Rakúsku 

Obr. 11: Sebastian Münster - Kozmografia (1508), baníci pri práci.


Obr. 12-13: Sv. Daniel a baníci (1510 - 1520) - výjav z oltáru kostola Sv. Barbory, Colle Isarco (Taliansko). 

Obr. 14: Sv. Kryštof a Sv. Daniel (1514) - banícky výjav na oltáre v kostole v Klagenfurte.  


   


 

Obr. 15-18: Detaily z predošlého oltárneho obrazu zobrazujúce banícke činnosti (tlačenie banského vozíka, práca s rumpálom a i.). 
Obr. 19-20: Dva detailné pohľady na vitráže v kostole vo Villandro (Taliansko),1515 - 1525. 
                   


Obr. 21 - 23: Ilustrácie od Josta Ammana v knihe Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Kunsten, Handwercken und Händeln (1568). Dielo je známe aj ako "Kniha obchodov". Zľava doprava: mediar, kováč a baník.

Obr. 24: Kolorovaná kresba strieborných baní v Schneebergu, ktoré sú zobrazené v Münsterovej Kozmografii (1508).Pozn.: V ďalšom článku sa zameriam na zaujímavú knihu z polovice 16. storočia, ktorá je venovaná baníctvu. V tomto príspevku som zámerne nespomenul významný obraz "Rožňavská Metercia" z roku 1513, pretože tento umelecký skvost si zaslúži samostatný článok. Podrobne vás s ním oboznámim v niektorom z mojich ďalších príspevkov. 


Autor: Marek Valko

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára