piatok 8. júla 2016

Posolstvo Jana Husa živé aj naďalej

„Hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“ (Jan Hus, 1412).

Hoci bolo nedávne 601. výročie krutej smrti veľkého reformátora cirkvi majstra Jána Husa zatienené pretrvávajúcimi dozvukmi šoku z Brexitu, nezabránilo to ľuďom dôstojne si pripomenúť Husovo posolstvo, ktoré sa k nám prihovára už viac ako 600 rokov. Je to dlhá doba. Doba ako symbol toho, že za pravdu sa treba prieť a bojovať za ňu stoj čo stoj.
V dejinách strednej Európy nie je mnoho osobností, ktorých morálny odkaz je aj po vyše pol tisícročí stále živý a aktuálny. Ak ich nie je viac, azda aj v dôsledku toho, že ich odkaz nebol natoľko silný, aby oslovil masy ľudí a stáročia prežil v ich všeobecnom povedomí - obzvlášť v turbulentných dejinách nášho stredoeurópskeho priestoru. Hus to však dokázal a zrejme nebudem ďaleko od pravdy ak skonštatujem, že mnohé jeho apely a tézy by padli na úrodnú pôdu aj dnes. Doba sa zmenila, ľudia nie. Menia sa len kulisy.
Za kritiku vtedajšieho kléru a cirkvených pomerov (napr. predávanie odpustkov) si Hus vyslúžil nálepku kacíra, heretika či diabla. Aj napriek tomu, že nad jeho smrťou vyjadrili ľútosť také autority ako pápeži Ján Pavol II. či František, Hus naďalej zostáva jedným z deliacich faktorov kresťanstva, nakoľko niektoré jeho tézy rímskokatolícka cirkev ešte aj dnes považuje prinajmenšom za mylné. Aj tu však v poslednej dobe došlo k posunu smerujúcemu k vzájomnému dialógu.
Hus, skalopevne presvedčený a opierajúci sa o svoje rigidné morálne zásady, zmenil pohľad prostého ľudu na cirkev ako takú, čím vytvoril fundament pre dodnes existujúce náboženské smery reformácie. A práve z tohto pevného základu vzišiel myšlienkový prúd, ktorý sa o storočie neskôr stal základným pilierom reformného hnutia na čele s Martinom Lutherom. Tým Lutherom, ktorý výrazne zasiahol do chodu európskych, a teda aj našich dejín.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára