nedeľa 5. februára 2012

Jacob von Sandrart - Neue Land Tafel von Hungarn (1664)


Autorom tejto zaujímavej mapy Uhorska je nemecký obchodník s umením, medirytec a vydavateľ Jacob von Sandrart (1630 - 1708), ktorý pôsobil v Norimbergu. Mapa bola vydaná v roku 1664 v Norimbergu a jej celý názov znie "Neue Land Tafel von Hungarn" (Nová tabuľa Uhorska).

                                       Obr. 2: Portrét Jacoba von Sandrarta s manželkou.

Na hornom okraji mapy je uvedený zoznam 55 uhorských kráľov spolu so zoznamom 19 tureckých sultánov. Za týmto registrom zaujme nasledujúce motto: "Ďakovať Bohu alebo zničiť". V pravom dolnom rohu sa nachádza ozdobná kartuša s alegorickou výzdobou a chronogramom (VDMLVIIICI). Vľavo vedľa kartuše je zobrazená grafická mierka aj s uhorskými míľami.

                                      Obr. 3: Detail ozdobnej kartuše s názvom mapy.

V mapovom poli ďalej okrem znakov historických krajín nachádzame aj smerovú ružicou so severom pootočeným  o približne 50 stupňov doľava. Pohoria sú v mape zobrazené kopčekovou metódou, rozsiahle zalesnené oblasti pomocou kresieb stromov. Sandrart pri tvorbe mapy zrejme čerpal zo starších autorov, čo sa odzrkadlilo aj v nepresnostiach a odchýlkach. 
        Územie Slovenska je zakreslené pomerne hustou sieťou riek, miest a dôležitých hradov. Napr. hrad Fiľakovo je vyobrazený s letopočtom 1593, kedy ho späť do cisárskych rúk dobyl Mikuláš Pálffy po takmer 40-ročnej tureckej okupácii.                                                                                                                 Autor: Marek Valko

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára