pondelok 6. februára 2012

Zborník Montánna história, roč. 3, 2010


         Mladý slovenský historik Miroslav Lacko je zostavovateľom v poradí už 3. ročníka zborníka Montánna história, v ktorom kolektív popredných slovenských historikov a špecialistov z oblasti dejín hospodárstva a techniky prináša výsledky najnovších historických výskumov z dejín baníctva a hutníctva. Ročenka na 304 stranách (z toho 10 v plnej farbe) oboznamuje čitateľov s novými, závažnými poznatkami v rozsiahlych štúdiách venovaných nielen Vrchnému inšpektorskému úradu v Smolníku či dejinám zdravotníckej starostlivosti o baníkov, ale aj ďalším doposiaľ nepublikovaným témam, ktoré predstavujú nesporný prínos pre oblasť dejín montanistiky. To sú dôvody, prečo by 3. ročník zborníka Montánna história rozhodne nemal chýbať v knižnici širokej odbornej i laickej verejosti zaujímajúcej sa o históriu a vývoj tohto odvetvia hospodárstva.


OBSAH

Eva KOWALSKÁ: Slovo na úvod

ŠTÚDIE

Andrea FRÖHLICH: The Confessio Montana, 1559: Composition and Aftermath

Lucia KRCHNÁKOVÁ: Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera)

Miroslav LACKO: Príspevok k archontológii Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku do roku 1788

Peter KONEČNÝ: Jacquinovo laboratórium a priestory začiatkov výuky metalurgickej chémie v Banskej Štiavnici (1. časť)

Eugen KLADIVÍK: História železorudného závodu Máriahuta vo vlastníctve Banskej a hutnej spoločnosti - s dôrazom na vývoj banskej techniky v rokoch 1906 - 1945

ČLÁNKY

Štefan HURTÍK: Počiatky exploatácie nerastných surovín v Banskej Štiavnici z geologicko-montanistického pohľadu

Silvia LÖRINČÍKOVÁ: Podnikanie aristokracie v oblasti baníctva a hutníctva v 19. storočí na príklade grófa Juraja Andrássyho

Štefan HURTÍK: Historický vývoj používania stavebných kameňov v Banskej Štiavnici

Rudolf MAGULA: Z histórie klasickej výroby cementačnej medi v Smolníku a názory na jej vznik

RECENZIE

Herčko, Ivan. Banícka a lesnícka akadémia - Banská Štiavnica. (Peter KONEČNÝ)

Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. (Miroslav LACKO)

OSOBNOSŤ

Mgr. Mária Čelková (Miroslav LACKO)

BIBLIOGRAFIA

Výberová bibliografia k dejinám baníctva a hutníctva na Slovensku za rok 2009 (Miroslav LACKO)

  • Zborník v cene 19 eur (vrátane poštovného a balného) si môžete objednať na adrese: 

Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny 
Mlynské Pole 
900 91 Limbach
alebo emailom na: hospodarskedejiny@gmail.com 


Pri objednávke uveďte spôsob platby: na dobierku alebo prevodom.
Pokiaľ máte záujem aj o predchádzajúce ročníky zborníka, kontaktuje prosím vydavateľa na hore uvedenej poštovej resp. emailovej adrese.

                                   

Autor: Marek Valko


1 komentár: