sobota 25. mája 2013

Geografia na plátne - Jan Vermeer a jeho Geograf (časť 2.)


Koberec

Koberce s orientálnymi motívmi boli v Holandsku veľmi populárne a častokrát sa s nimi môžeme stretnúť v žánrových interiérových maľbách. Je zaujímavé, že len zriedka sú zobrazené na podlahe, pretože boli cenené predovšetkým kvôli svojmu exotickému dekoratívnemu efektu, vďaka čomu vynikali ako štýlové pokrývky stolov. Dokonca aj bohatí Holanďania v tomto prípade skôr dávali prednosť skromnejším, ale praktickým doskovým dreveným podlahám pokrytých rustikálnymi rohožami, ktoré dobre izolovali nohy od chladu a chránili ich tak pred dlhými a mrazivými severskými zimami. Tak ako štruktúra okna, aj koberec sa zdá byť totožný s tým, ktorý Vermeer zobrazil v Astronómovi.


Okno
Základná štruktúra okna sa zdá byť zhodná s Vermeerovým obrazom „Astronóm“, preto existuje predpoklad, že ide len o akúsi jej kópiu. Malé farebné obrazce v jednotlivých okenných tabuliach sú však v Geografovi zobrazené detailnejšie ako v Astronómovi. Časti okenných krídiel sa, naopak, zdajú byť len načrtnuté až neúplné.


Stolička
Stolička situovaná pod obrazom je totožná s tou, ktorú možno vidieť na známych Vermmerových obrazoch „Dievča s perlovou náušnicou“ a „Koncert“. Túto podobnosť potvrdzujú dekoratívne kvetinové motívy na čalúnení, ktoré sú takmer identické s motívmi na spomínaných obrazoch. Tieto stoličky boli typickými výrobkami delfských manufakúr, pretože len ťažko nájdeme rovnaký druh čalúnenia v obrazoch majstrov inej proveniencie. V mestskom múzeu v Delfte sa zachovalo 6 zo 41 takýchto stoličiek, ktoré v roku 1661 vyhotovil slávny delftský výrobca gobelínov Maximilian van der Gucht pre potreby členov mestskej rady.


Stolík
Prítomnosť svetlejšej oblasti s obrysmi vpravo dole potvrdzuje, že Vermeer tu odstránil list papiera, ktorý predtým ležal na stolíku. Týmto odstránením Vermeer dosiahol stmavenie okraja kompozície a nasmerovanie záujmu pozorovateľa smerom do stredu kompozície. Pozorný divák si tiež všimne uhlomer nenápadne ležiaci na stolíku.


Odpichovadlo
Vermeer otvoril odpichovadlo v rukách geografa, vďaka čomu môže vykonať určité merania na mape. Odpichovadlo pôvodne smerovalo dole, avšak jeho následné pootočenie do horizontálnej pozície je z hľadiska polohy ležiaceho mapového zvitku (vľavo) a dopadajúceho svetla oveľa prirodzenejšie. 


Signatúra
Na obraze je zvláštne, že v ňom možno nájsť dva podpisy. Jeden sa nachádza v pozadí na stene medzi glóbusom a mapou, druhý nájdeme na vrchnej časti skrine. Ešte donedávna však nebol podľa odborníkov veľký podpis (s dátumom v rímskych čísliciach) na stene pôvodný, aj keď ide o skutočný dátum vzniku obrazu. Až nedávne rekonštrukčné zásahy vniesli do celej veci viac svetla, keď preukázali, že oba podpisy sú pôvodné.


Jakubova palica
Niektorí historici umenia sa domnievajú, že v ľavom hornom rohu okna Vermeer zobrazil malú časť Jakubovej palice, pomôcky, ktorá bola vynájdená už začiatkom 14. storočia. Išlo o podlhovastý nástroj, pomocou ktorého bolo možné merať uhlovú výšku slnka a hviezd, ako aj výšku budov a rôznych topografických objektov v krajine (vrchy, stromy a pod.). Práve vďaka tomu bola Jakubova palica v minulosti neodmysliteľnou súčasťou práce geografov a astronómov. Autor: Mgr. Marek Valko

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára