nedeľa 11. januára 2015

Ostrihom a Štúrovo na starých vedutách

Ostrihom a Štúrovo. Na Slovensku by sme snáď s výnimkou Komárna a Komáromu len ťažko našli dve dejinne viac späté a zároveň rozdelené mestá. Iste, Ostrihom (Strigonium, Gran, Esztergom) zohral v dejinách Uhorska ako stoličné sídlo či sídlo arcibiskupa významnejšiu úlohu, čo sa najviac prejavuje po jeho architektonickej stránke. Ostrihom so svojím hradom patril v minulosti k najvýznamnejším pevnostiam Uhorska, a tak niet divu, že bol už od nepamäti záujmom expanzívnych politík cudzích mocností. Z nich možno spomenúť napríklad Tatárov alebo Turkov, ktorých vojenská prítomnosť počas dlhých 150 rokov výraznou mierou ovplyvnila chod dejín v tejto oblasti. Z minulosti vyplýva, že bezprostredná blízkosť Ostrihomu bola pre Štúrovo nielen požehnaním (obchodné, kultúrne vplyvy), ale  aj prekliatím, ako si neskôr ukážeme. 


Pohľad na ostrihomskú baziliku, v pozadí Štúrovo

Turecká okupácia

Turecké vojny sú dodnes jednou z najtragickejších udalostí našich dejín a v odbornej literatúre sa im preto venuje nemalý priestor. Pre náš príbeh je kľúčový rok 1526 a známa bitka pri Moháči, v ktorej Turci rozdrvili uhorské vojská, čo im umožnilo voľný vstup do krajiny. Netrvalo dlho a objavili sa aj v okolí Ostrihomu. Už z roku 1529 máme prvé správy o ich útoku na ostrihomskú pevnosť. Tá odolávala až do roku 1543, keď Turci dobyli strategicky významný Visegrád, vďaka ktorému poľahky obsadili aj blízky Ostrihom s protiľahlou osadou Kakath, resp. Parkan (dnešné Štúrovo). Nasledovalo 140 rokov tureckej nadvlády, ktorú kruto pociťovali miestni obyvatelia a lúpežnými výpadmi sužované okolie. Striedali sa obdobia tureckých a protitureckých útokov, čo zabrzdilo vývoj mesta a okolia na dlhé roky. Po prehratej bitke pri Viedni (12. september 1683) boli Turci nútení ustúpiť a stiahnuť sa späť na východ, čo využili vojská spojených armád pod vedením poľského kráľa Jána III. Sobieskeho a s pomocou Karola Lotrinského dňa 9. októbra 1683 v bitke pri Štúrove Turkov definitívne porazili.

Ostrihom a Štúrovo na starých vedutách


Obdobie tureckých vojen so sebou prinieslo mnoho ľudského utrpenia a škôd. Zachovali sa správy o mnohých nevinných obetiach, vypálených osadách a mestách, ktorých dejiny sa nám strácajú v plameňoch spolu so zhorenými listinami. Ako to však býva, jedna minca má dve strany a v prípade súmestia Ostrihom-Štúrovo to platí doslovne. Vďaka ich strategickému významu sa predovšetkým Ostrihom dostal do centra pozornosti elitných vojenských stratégov, vojvodcov, generálov, ale aj kartografov a kresličov tej doby. Práve vďaka posledným menovaným tak dnes máme jedinečnú možnosť zhliadnuť, ako vyzerali obe sídla v dobách dávno minulých. 
Práve preto možno zaradiť Štúrovo popri Bratislave a Košiciach k z najzobrazovanejším mestám v Slovenska v dejinách. Nasledujúce veduty sú toho jasným dôkazom.


Grafickým prevedením veľmi pekná kolorovaná veduta z roku 1664 zobrazuje Ostrihom a Štúrovo v dobe, keď boli obe mestá pod tureckou nadvládou. Názvová kartuša nesie názov "Gran Statt und Schloss" čo v preklade znamená "Mesto Hron (dnešný Ostrihom) a zámok".
Štúrovo je zobrazené ako pevnosť obohnaná masívnymi hradbami so strieľňami a piatimi vysunutými baštami, pričom ochrannú funkciu plnila aj vodná priekopa napájaná z Dunaja. Vstup do mesta od západu zabezpečovala vstupná brána vybavená prevdepodobne padacím mostom.


 Zaujímavá veduta s názvom "Strigonium" zobrazujúce oblasť zrejme ešte pred vpádom Turkov. Vľavo dnešné Štúrovo, vpravo Ostrihom. Pekne sú viditeľné strechy kresťanských chrámov i pontónový most cez Dunaj. Čierna silueta chrámu na kopci v pozadí pôsobí tak trochu tajomným dojmom.


 Vôbec jedna z najkrajších vedút oboch miest s názvom "STRIGONIUM vulgo GRAN", čo možno preložiť ako "Strigonium, ľudovo zvané Gran." Nepochybne zachytáva obdobie tureckej nadvlády, čo je to ľahko rozpoznateľné podľa minaretov s charakteristickým polmesiacom. Štúrovo (Gakata) je vybavené vodnou priekopou obohnanou palisádami a okrem toho disponuje aj zaujímavým objektom - veterným mlynom, ktorý sa na ďalších vedutách už neobjavuje.

Detailný pohľad na Štúrovo. Zaujímavé sú tiež dve palmy v pravej časti - ťažko povedať, či ide o zobrazenie reálneho stavu alebo skôr o predstavivosť kresliča

Čiernobiela veduta s barokovými prvkami má v kartuši umiestnený názov "STRIGONIUM sive GRAN". Štúrovo ("Gockarn oppidum") je tu opäť znázornené s vodnou priekopou napájanou z Dunaja, ako aj hradbami vybavenými mohutnými baštami. Ostrihomský hradný vrch je poznačený bojmi, zaujmú taktiež vysoko čnejúce minarety.

Táto veduta s jednoduchým názvom "Gran" zobrazuje mestá počas tureckej nadvlády. Štúrovo (Baracan) aj Ostrihom s dominantnými mešitami.

 Veduta zobrazujúca obliehanie Ostrihomu cisárskymi vojskami v roku 1595. Štúrovo zobrazené ako pravidelná 5-uholníková pevnosť s masívnymi baštami. Autor: Johann Siebmacher.

 Kolorovaná veduta nesúca skromný názov "Gran." Zaujme pontónový most spájajúci  oba brehy  Dunaja.

Zrejme najdetailnejší pohľad na modernú štúrovskú pevnosť (Barkan) z roku 1683. 

    Nesignovaná veduta zachytávajúca obe mestá zrejme počas bitky pri Štúrove. 

  Bitka pri Štúrove (október 1683) s detailným vyobrazením vojsk. Štúrovo v ľavej časti s dominantnou vstupnou bránou.
Obliehanie Ostrihomu cisárskym vojskom dňa 3. augusta 1595. Štúrovo (Gockern) ako horiaca osada vľavo hore.

Nedatovaná a nesignovaná veduta s pohľadom na obe mestá.Olejomaľba bitky pri Štúrove (1683). Štúrovo aj Ostrihom ako takmer úplne zdevastované.


 Georgius Hoefnagel - Strigonium, Gran. Na tejto peknej kolorovanej vedute z roku 1595 s vyobrazením uhorského vojska pôsobí Štúrovo s vodnou priekopou ako zničená osada. Chýba aj most cez Dunaj.


Zobrazenie štúrovskej pevnosti z roku 1683v podobe 6-cípej hviezdy.

Wolf-Dietrich-Klebeband - Belagerung von Gran (Obliehanie Ostrihomu) z roku 1595. Táto prepracovaná veduta pôsobí skutočne dramatickým dojmom. Štúrovo v ľavej časti (Gokarn) je tu zobrazené s mohutnými plameňmi, pričom deštrukciu potvrdzuje aj poškodený pontónový most cez Dunaj. 

Štúrovo (vľavo dole) ako štvorhranná pevnosť s názvom Gockern chránená baštami bez vodnej priekopy.

Wilhelm Dilich - Gran. Na tejto vedute od známeho nemeckého topografa z roku 1600 môžeme vidieť Štúrovo (vľavo) ako pevnosť s baštami chránenými vodnou priekopou. Zaujme taktiež dunajský ostrov.

Bitka pri Štúrove (1683) na mimoriadne prepracovanej vedute musí strhnúť každého. Štúrovo (vľavo) sa takmer stráca v hustom dyme. 

Detailný pohľad na vedutu dobýjania hradného vrchu v Ostrihome z roku 1595, vľavo v pozadí skromne pôsobiace Štúrovo (Gochsren).

Dobýjanie Štúrova (Barakan) z roku 1664 pôsobí skutočne dramatickým dojmom. Mesto je ostreľované zo všetkých strán a pohltené plameňmi. 

Trochu umenia na záver

 Julius Kossak - Bitka pri Štúrove. Obraz od poľského maliara z roku 1883.

Krásny ozdobný gobelín s vyobrazením štúrovskej bitky (1683).


Použité zdroje:
Mravík, J. 1969. Štúrovo a okolie po stránke historickej a turistickej. Slavín, 103 s.
http://keptar.niif.hu/006000/006098/3525_nagykep.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/2/27/Esztergom_Szent_Istvan_ter.jpg
http://www.oldworldauctions.com/archives/detail/lot_images/129-620A.jpg
http://esztergom-anno.hu/twg155/image.php twg_album=metszetek&twg_show=Strigonium+Gran.jpgŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára